Vastutus keskkonna eest

Tööstusettevõtete tegevust linna territooriumil puudutava otsuse vastuvõtmise juures on põhiliseks ja kohustuslikuks kriteeriumiks keskkonna mõjutamise mõistmine, mis arvestab palju aspekte ja mõjusuundi, isegi sotsiaalseid ning reeglina eelistatakse lahendusi, mille puhul on mõju keskkonnale vähim.

0_23000_5920bdd2_XLSillamäe linn on reaalne näide tööstusettevõtete ja uute tehnoloogiate abil loodava kvaliteetse elupaiga mõistlikust ja vastastikku kasulikust koostööst. Linnavalitsuse spetsialistid ja AS Jukonoil hindavad positiivselt naftarafineerimistehase ehitamist Sillamäe linna, pidades selle valdkonna uusimate tehnoarenduste ja seadmete baasil mugava asukohaga uue kaasaegse tehase projekteerimist linnale kasulikuks, ning on valmis tehnoprotsesside täiustamise eesmärgil tegema koostööd tulevase tehase tehnoloogidega.

1337319332_0Ilmastikuolude ja atmosfääriõhu pidevaks seireks paigaldatakse naftarafineerimistehase territooriumile, samuti Sillamäe linna elamutsooni, automaatjaamad. See võimaldab reageerida õigeaegselt õhu kvaliteedi muutustele ja kõrvaldada keskkonnale negatiivset mõju avaldavate faktorite tekkepõhjused. Need automaatjaamad kuuluvad keskkonnakaitse ja tööohutuse juhtimissüsteemide koosseisu. Igal aasta koostatakse seire tulemuste põhjal aruanne, mida käsitletakse seirest osavõtvate organisatsioonide ja ettevõtete esindajate üldkoosolekul. Aruanne on mitmeleheküljeline ning on koos seda puudutavate dokumentidega avalikult kättesaadav, kuid iga aasta väljastatakse linna elanike jaoks seire tulemuste lühikokkuvõte.

0127907Linnavalitsusse laekuvate õhu kvaliteeti puudutavate kaebuste või telefonikõnede puhul võtab keskkonnakaitse osakonna töötaja eelkõige ühendust esindajatega, kelle ettevõtted võisid kaebuse põhjustada ning selgitab välja võimaliku probleemi olemasolu ja ettevõtte tegevused selle kõrvaldamiseks. Kõrgeima tasemega keskkonnariskide puhul töötavad kriisikomisjonid ning toimub elanike teavitamine nende või ettevõtete poolt. Selline on kord, kuid see rakendub väga harva, kuna linnavalitsuse ametnike sõnul laekub viimastel aastatel mitte üle kümne ühel või teisel määral keskkonna probleemidega seotud kõnet aastas.

Hostings 

veebimajutus

lastetooted

ühekordsed nõud