Teenused ja tooted

Naftarafineerimistehas Jukonoil

Naftarafineerimistehas on tööstusettevõte, mille põhifunktsiooniks on nafta rafineerimise tulemusel bensiini, lennukipetrooli, masuudi, diislikütuse, määrdeõlide, määrdeainete, bituumeni, naftakoksi, naftakeemia tooraine saamine.

Naftarafineerimistehase tootmistsükkel koosneb tavaliselt tooraine ettevalmistamisest, nafta primaarsest destilleerimisest ning nafta sekundaarsest fraktsioonide töötlusest: katalüütilisest krakkimisest, katalüütilisest reformeerimisest, koksimisest, viskoossuse alandamisest, hüdrokrakkimisest, hüdropuhastamisest ja naftasaaduste segamisest.

Jukonoil põhitegevusalaks on:

– Naftasaaduste ja süsivesiniktoorme eksport/import.
– Toornafta ja muu tooraine töötlemine.
– Tehase koosseisu kuuluvas soojuselektrijaamas soojuse ja elektri tootmine enda ja teiste kasutajate tarbeks.

pikaajaline üürimine

Partners