Teenused ja tooted

Vastutus keskkonna eest

Tööstusettevõtete tegevust linna territooriumil puudutava otsuse vastuvõtmise juures on põhiliseks ja kohustuslikuks kriteeriumiks keskkonna mõjutamise mõistmine, mis arvestab palju aspekte ja mõjusuundi, isegi sotsiaalseid ning reeglina eelistatakse lahendusi, mille puhul on mõju keskkonnale vähim.

Sillamäe linn on reaalne näide tööstusettevõtete ja uute tehnoloogiate abil loodava kvaliteetse elupaiga mõistlikust ja vastastikku kasulikust koostööst.

1337319332_0Linnavalitsuse spetsialistid ja Jukonoil hindavad positiivselt naftarafineerimistehase ehitamist Sillamäe linna, pidades selle valdkonna uusimate tehnoarenduste ja seadmete baasil mugava asukohaga uue kaasaegse tehase projekteerimist linnale kasulikuks, ning on valmis tehnoprotsesside täiustamise eesmärgil tegema koostööd tulevase tehase tehnoloogidega.

Ilmastikuolude ja atmosfääriõhu pidevaks seireks paigaldatakse naftarafineerimistehase territooriumile, samuti Sillamäe linna elamutsooni, automaatjaamad. See võimaldab reageerida õigeaegselt õhu kvaliteedi muutustele ja kõrvaldada keskkonnale negatiivset mõju avaldavate faktorite tekkepõhjused. Need automaatjaamad kuuluvad keskkonnakaitse ja tööohutuse juhtimissüsteemide koosseisu.

korterite üür Kadriorus

Partners