Meie ettevõte

Ettevõte Jukonoil AS (reg-kood 12448125) on asutatud Eestis 3. aprillil 2013. aastal. Ettevõtte põhikontor asub Eesti pealinnas Tallinnas. Samuti on ettevõttel esindus Moskvas. Ettevõtte eesmärgiks on kaasaegseimate tehnoloogiate ja seadmete baasil luua toornafta ja muu süsivesiniktoorme rafineerimistehas, tagades selle ehitamise ja ekspluatatsiooni ajal kõik keskkonnanõuded.

zavod3Naftarafineerimistehase Jukonoil asukoht hakkab olema Sillamäe sadamas (Silport). Tootmispinnaks saab olema 60 hektarit. Sillamäe sadam on Venemaa suhtes lähim EV sadam. Eesti territooriumil 25 km kaugusel EL-i ja Venemaa vahelisest piirist paikneva sadama asukoht loob kõik vajalikud eeldused selle efektiivseks kasutamiseks jaotuskeskusena, kus teostatakse Euroopa, USA, Venemaa, ühise majandusruumi (Единое экономическое пространство, ЕЭП), SRÜ, Kagu-Aasia ja kõikide teiste maailma riikide vahel liikuvate koormade ja erilaadsete kaupade ümberlaadimist.

See on EL-i kõige idapoolseim süvaveesadam, mis on valmis vastu võtma läbi Taani väinade Läänemerre sisenevaid ükskõik milliseid suurimaid laevu. Sillamäe tolli vabatsoon (0% makse ja lõive) koosmõjus Eesti liberaalse maksupoliitikaga loovad soodsaima ärikeskkonna nii rahvusvaheliseks kaubanduseks kui ka kaubatootmiseks otse Sillamäe sadama tolli vabatsooni territooriumil. Head usaldusväärsed suhted Sillamäe linnavalitsusega ning linna territooriumil asuvate tööstusettevõtetega soodustavad heatahtlikke ja positiivseid suhteid tööstussektori ja linna elanike vahel.

Naftarafineerimistehas on tööstusettevõte, mille põhifunktsiooniks on nafta rafineerimise tulemusel bensiini, lennukipetrooli, masuudi, diislikütuse, määrdeõlide, määrdeainete, bituumeni, naftakoksi, naftakeemia tooraine saamine. Naftarafineerimistehase tootmistsükkel koosneb tavaliselt tooraine ettevalmistamisest, nafta primaarsest destilleerimisest ning nafta sekundaarsest fraktsioonide töötlusest: katalüütilisest krakkimisest, katalüütilisest reformeerimisest, koksimisest, viskoossuse alandamisest, hüdrokrakkimisest, hüdropuhastamisest ja naftasaaduste segamisest.

Jukonoil põhitegevusalaks on:
-Naftasaaduste ja süsivesiniktoorme eksport/import.
-Toornafta ja muu tooraine töötlemine.
-Tehase koosseisu kuuluvas soojuselektrijaamas soojuse ja elektri tootmine enda ja teiste kasutajate tarbeks.

Iga ettevõtte eesmärgiks on finantsstabiilsuse tagamine ja maksimaalse kasumi saamine. Kaasaegsetes majandustingimustes muutub see võimalikuks vaid suure nõudlusega toodanguga, mille kvaliteet vastab maailmaturu nõudlustele. Eesmärgi saavutamise aluseks on kõikide keskkonnanõuete tagamisega kaasaegseimate tehnoloogiate ja seadmete kasutamine, et saada kõrgkvaliteetset toodangut ja kulude minimeerimist Tehase ekspluatatsiooni käigus. Tootmismahud hakkavad olema ligikaudu 3 miljonit tonni aastas.

Tootmise pidev laiaulatuslik areng, mis on suunatud kaasaegseima tootmisbaasi loomisele, väga professionaalne ja motiveeritud personal, kaasaegse tarkvara kasutamine organisatsiooni tehno- ja äriprotsesside juhtimiseks – kõik see võimaldab ettevõttel AS Jukonoil mitte ainult hõivata juhtivat positsiooni Euroopa naftarafineerimistehaste hulgas, vaid ka tugevdada oma autoriteeti maailmaturul. Müüma hakatakse Balti riikidesse (sh Eestisse), samuti teistesse maailma riikidesse. Jukonoil naftarafineerimistehast võib nafta rafineerimise tööstuses pidada julgelt kõrgtehnoloogiliseks ettevõtteks, mille majandusefektiivsus on võrreldes selle valdkonna analoogsete ettevõtetega kõrgel tasemel ning kujuneb laiavalikulise eriotstarbelise ja reeglina kõrge hinnaklassiga toodangu alusel. Ettevõttel on antud valdkonnas mitmed isiklikke väljatööteid.

Sertifikaadid, mis tõendavad kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavust rahvusvahelistele nõuetele, keskkonnakaitse ja tööohutuse juhtimissüsteemid kinnitavad ettevõtte võimet arendada kõrgeima kvaliteediga toodangut, tekitades seejuures minimaalset kahju keskkonnale ja luues ohutuid töötingimusi oma personali jaoks. Kutsume Teid tegema laiaulatuslikku ja efektiivset koostööd.